Πριονοκορδέλες

- Πριονοκορδέλες με δυνατότητα κοπής από Φ6 έως και Φ800mm.